Sabtu, 14 Mac 2009

AKTIVITI PSS SK BP JAN - MAC 09

KURSUS EDUWEBTV.COM GURU-GURU MARAN DI MAKMAL ICT SKBP 09
KECERIAAN BILIK OPERASI NILAM BERSAMA PENGAWAS PSS 09

PROGRAM BACAAN SENYAP JANUARI 09


WATIKAH PERLANTIKAN PENGAWAS PSS 09


Isnin, 2 Mac 2009

NILAM

NILAM singkatan Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang bersesuaian.

Penilaian program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpul secara kumulatif sehingga murid-murid menamatkan persekolahan.

Ini merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia yang bermatlamat membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian Teknilogi Pendidikan berperanan sebagai urus setia dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak sekolah menerusi Pusat Sumber Sekolah.

Perlaksanaannya bermula pada 22 Mei 1998 menerusi surat pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia.

Antara ciri-ciri pelaksanaan NILAM ialah :

1. Membaca dan merekodkan bahan bacaan
2. Mengesahkan rekod dan mengumpul data
3. Memberi pengiktirafan dan ganjaran

Terdapat dua tahap pelaksanaan iaitu :

1. Tahap Jauhari
Murid pada peringkat ini wajib membaca banyak buku sebaik sahaja mereka tahu membaca dan mula belajar. Mereka perlu berusaha mencapai tahap pembacaan seperti berikut :
 • 90 - 179 (gangsa)
 • 180 - 269 (perak)
 • 270 - 359 (emas)
 • 360 ke atas (NILAM)
2. Tahap Rakan Pembaca
Murid sudah membaca lebih 100 buah buku, mereka layak tahap ini. Terdapat aktiviti yang dilaksanakan dengan bimbingan guru. Pengiraan markah aktiviti diberi mengikut jumlah aktiviti atau sesi aktiviti seperti berikut :
 • Bercerita (1 sesi = 5 markah)
 • Bicara Buku (1 sesi = 5 markah)
 • Ulasan Buku (1 sesi = 5 markah)
 • Meminjamkan Buku (1 buku x 5 peminjam = 5 markah)
Ganjarannya pula adalah seperi berikut :

 • 100 - 199 markah (gangsa)
 • 200 - 299 markah (perak)
 • 300 - 399 markah (emas)
 • 400 ke atas markah (NILAM)
Sehubungan dengan itu, Pusat Sumber Sekolah sangat memerlukan bahan yang mencukupi dan berkualiti dalam memenuhi aspirasi tersebut memurni dan merealisi program ini. Disamping pembabitan ibu, bapa, penjaga, kerjasama semua termasuk guru dan komuniti setempat sangat diharapkan terutama dalam penyediaan bahan bacaan dan prasarana pembacaan buku yang bersesuai.

Oleh : GPDM SKBP 2009