Sabtu, 3 Januari 2015

PERPUSTAKAAN DIGITAL

Perpustakaan SK Bandar Pusat, bermula 2015 akan membuka satu sudut baru di perpustakaan iaitu Perpustakaan Digital.

Sehubungan itu, 5 buah PC telah ditempatkan di perpustakaan yang akan memuatkan bahan-bahan rujukan digital untuk penggunaan murid-murid.

Untuk makluman, semua PC yang dibekalkan hanya menyediakan bahan digital secara offline. Sebarang permintaan bahan rujukan online bolehlah dibuat di Pusat Akses Sekolah.

Disediakan oleh GPM